Ta strona wymaga nowoczesnej przeglądarki.

Inaczej myśląca

Róża Luksemburg

Róża Luksemburg (trzecia od lewej) podczas przerwy w obradach na zjeździe partyjnym SPD w Jenie, wrzesień 1905 r.

Socjalistka , https://www.rosaluxemburg.org/pl/positions/#4 | Róża Luksemburg w trakcie Międzynarodowego Kongresu Socjalistów w Stuttgarcie, 1907 r. ekonomistka , https://www.rosaluxemburg.org/pl/decisions/#3 | Ukończywszy doktorat z ekonomii politycznej, Róża Luksemburg wykładała w latach 1908-1914 historię ekonomii w szkole partyjnej SPD. samostanowiąca o sobie kobieta , https://www.rosaluxemburg.org/pl/decisions/#3 | Powołane w 1904 r. Międzynarodowe Biuro Socjalistyczne w Amsterdamie, w większości złożone ze starszych mężczyzn, do którego do 1914 r. należała Róża Luksemburg. autorka poetyckich listów https://www.rosaluxemburg.org/pl/material/ | Odbitka listu Róży Luksemburg do Luizy Kautsky z więzienia w podpoznańskich Wronkach. i miłośniczka natury https://www.rosaluxemburg.org/pl/decisions/#9| Okazy z zielnika Róży Luksemburg, którego prowadziła również w więzieniu.. Róża Luksemburg miała wiele twarzy – po jej zabójstwie https://www.rosaluxemburg.org/pl/decisions/#10 | Rzeźba upamiętniająca Różę Luksemburg przy Landwehrkanal, do którego 15 stycznia 1919 r. wrzucono jej martwe ciało. dorobiono ich jej jeszcze więcej.  5 marca 2021 r. https://www.rosaluxemburg.org/pl/decisions/#1 | Róża Luksemburg w wieku 12 lat. obchodzimy jej 150-te urodziny.

„Mówić o tym, co jest – to najbardziej rewolucyjny z czynów.”[1]

Czego może nas nauczyć życie i dzieło Róży Luksemburg? Jak opisałaby współczesny kryzys kapitalizmu? Czy w obliczu rosnących nierówności społecznych i katastrofy klimatycznej wzywałaby do powszechnych strajków? Czy Róża Luksemburg, która za swego życia raczej unikała etykiety feministki, określiłaby się tak dziś?

Co wiemy o jej życiu? Latem urlop, a poza tym biurko, drukarnie, przemowy w karczmach i na bryczce. Burzliwe romanse, jeszcze jeden artykuł, kolejny wykład, znów agitacja wyborcza, każdego dnia uważna lektura, a czasu na własną książkę zbyt mało. Pomiędzy tym wszystkim pobyt w więzieniu, czy to z powodu obrazy majestatu, działalności rewolucyjnej czy wzywania do nieposłuszeństwa. Które z jej wyborów uczyniły ją socjalistyczną rewolucjonistką?

Jej poglądy polityczne rodziły się tak, jak sama czuła się zmuszona żyć – niesystematycznie. Jej życie i dzieło odkrywamy co najwyżej powoli, ciągle się zaskakując, gdyż wiele pozostaje do dzisiaj niewyjaśnione.

W zakładce „Materiały” publikujemy uzupełniające ten obraz listy i artykuły pióra samej Róży, jak i teksty oraz nagrania audio i wideo na jej temat.

„Życie jest mi najweselsze w trakcie burzy.”[2]

Za pośrednictwem niniejszej strony, Fundacja imienia Róży Luksemburg pragnie przedstawić portret kobiety, której zawdzięcza swoje istnienie i działalność. Co prawda obecna pandemia każe dostosować pierwotne harmonogramy wydarzeń, lecz z jednej obietnicy na pewno się wywiążemy: 150. rocznica urodzin Róży Luksemburg zostanie uczczona! Na 4-5 marca 2021 r. zaplanowana jest m.in. międzynarodowa konferencja na temat recepcji dzieła Róży Lukemburg na całym świecie, streaming wykładów, wywiadów i występów artystycznych. Ponadto już teraz współpracujemy z berlińską Volksbühne w ramach serialu internetowego Rosa Kollektiv: Oder aktiviere dein inneres Proletariat! (co można przetłumaczyć jako „(Róża)ny kolektyw, lub Uruchom swój wewnętrzny proletariat!”)

Przypisy
  1. Róża Luksemburg: In revolutionärer Stunde: Was weiter?, w: tejże, Gesammelte Werke, tom 2., Berlin 1972, str. 36. Tłumaczenie M. Foit.
  2. List Róży Luksemburg do Matyldy i Roberta Seidlów z 28 maja 1910 r., w: tejże, Gesammelte Briefe, tom 3., Berlin 1982, str. 160. Tłumaczenie Mathias Foit.