Ta strona wymaga nowoczesnej przeglądarki.

Materiały

Róża Luksemburg była niestrudzonym człowiekiem pióra – do dziś zachowały się liczne przemowy, listy, artykuły i rozprawy jej autorstwa. Zbiór wszystkich dzieł polityczki wydało w Niemczech berlińskie wydawnictwo Karla Dietza (Karl Dietz Verlag). Publikujemy tutaj wybór pism Róży Luksemburg jak i materiałów, które są owocem badań nad jej życiem i znaczeniem jej dzieła.

Pisma

Czego chce Związek Spartakusa?

Dziewiątego listopada robotnicy i żołnierze obalili niemiecki stary reżim. Pruska mania wymachiwania szabelką i panowania nad światem wykrwawiła się na śmierć na polach bitew Francji. Banda zbrodniarzy, która roznieciła pożar światowy i wciągnęła Niemcy w morze krwi, skończyła na powrozie.

Dalej

Pisma

Palące zagadnienia, Róża Luksemburg

Wojna i Pokój Rewolucja rosyjska była pierwszym dobitnym przejawem proletariackiej polityki klasowej od czasu bankructwa międzynarodowego socjalizmu, które nastąpiło z wybuchem wojny światowej, a tym samym pierwszym o epokowym znaczeniu atakiem w walce o pokój. Zaraz też następnego dnia po zwycięstwie nad starym reżimem rozpoczęła się akcja proletariatu rosyjskiego przeciw wojnie. Celem jej było przede…

Dalej

Pisma

Posybilizm i oportunizm, Róża Luksemburg

Jak wiadomo, z okazji zjazdu partyjnego towarzysz Heine napisał broszurę pt. „Wybierać czy nie wybierać?”, w której wypowiada się za udziałem w wyborach do Landtagu pruskiego. Do napisania tych kilku uwag skłania nas jednak nie główny temat tej broszurki, lecz dwa wyrazy, których tow. Heine użył w swoim wywodzie, a na które, ze względu na…

Dalej

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 1 – Reforma czy rewolucja?

R jak Rosa: Odcinek 1

Róża Luksemburg ucieka z Polski, by stać się czołową teoretyczką niemieckiej socjaldemokracji. Początkowo debata nad zasadami rewolucji jest abstrakcyjna – potem wybucha rewolucja 1905 roku, a Luksemburg udaje się pod przykrywką, w sam środek akcji, do Warszawy, gdzie trafia do więzienia.

Dalej

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 2 – Imperializm i wojna

R jak Rosa: Odcinek 2

Róża Luksemburg uczy niemieckich robotników marksizmu – ale Marks napisał „Kapitał” pięćdziesiąt lat wcześniej, a kapitalizm się zmienił. Luksemburg pisze książkę przepowiadającą upadek imperializmu, w przededniu wojny, w której zginą miliony.

Dalej

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 3 – Porządek panuje w Berlinie

R jak Rosa: Odcinek 3

Najpierw Rosja, potem Niemcy. Uwolniona z więziennej celi w momencie upadku niemieckiego imperium, Róża pędzi do Berlina, by założyć partię komunistyczną. Wśród masowych protestów i tworzenia rad robotniczych i żołnierskich, jest rozdarta między potrzebą zdecydowanego zerwania ze starym porządkiem a lękiem przed konsekwencjami.

Dalej

Listy

Róża Luksemburg do Zofii Liebknecht

Wrocław, przed 24 grudnia 1917 r.

Sonieczko, ptaszyno moja, tak się ucieszyłam Pani listem, chciałam zaraz odpisać, ale miałam właśnie dużo pracy, nad którą musiałam się bardzo skoncentrować, dlatego nie mogłam pozwolić sobie na ten luksus. Poźniej zaś wolałam już raczej poczekać na okazję, bo przecież o wiele milej jest swobodnie porozmawiać, tylko między nami. […] Mija teraz rok, od kiedy…

Dalej

Listy

Róża Luksemburg do Zofii Liebknecht

Wronki, 2 maja 1917 r.

Moja najdroższa, mała Soniusiu! Pani miły list nadszedł właśnie wczoraj, 1 maja. On i słońce, które świeci od dwóch dni, tak dobrze podziałały na moją zbolałą duszę. Mianowicie w ostatnich dniach było mi bardzo ciężko na sercu, ale teraz jest już lepiej. Gdyby tylko nadal było słońce! Przebywam teraz niemal cały dzień na dworze, włóczę się po krzakach, przeszukuję wszystkie kąty mego ogródka i znajduję rozmaite skarby. Proszę posłuchać: wczoraj, 1 maja, natknęłam się – proszę zgadnąć na co? – na lśniącego świeżego cytrynka!

Dalej

Pisma

Strajk masowy, partia i związki zawodowe, Róża Luksemburg

Część I Prawie wszystkie dotychczasowe publikacje i wypowiedzi międzynarodowego socjalizmu w sprawie strajku masowego datują się z okresu przed rewolucją rosyjską – pierwszym na największą skalę przeprowadzonym historycznym eksperymentem z tym środkiem walki. Tym się też tłumaczy, że przeważnie są one przestarzałe. Jeśli chodzi o wyrażone w nich poglądy, to są one zasadniczo identyczne ze…

Dalej