Ta strona wymaga nowoczesnej przeglądarki.

Wideo

W poniższych klipach wideo, które powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat bądź z okazji 150-tych urodzin Róży Luksemburg, przyglądamy się jej życiu i dziełu.

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 1 – Reforma czy rewolucja?

R jak Rosa: Odcinek 1

Róża Luksemburg ucieka z Polski, by stać się czołową teoretyczką niemieckiej socjaldemokracji. Początkowo debata nad zasadami rewolucji jest abstrakcyjna – potem wybucha rewolucja 1905 roku, a Luksemburg udaje się pod przykrywką, w sam środek akcji, do Warszawy, gdzie trafia do więzienia.

Dalej

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 2 – Imperializm i wojna

R jak Rosa: Odcinek 2

Róża Luksemburg uczy niemieckich robotników marksizmu – ale Marks napisał „Kapitał” pięćdziesiąt lat wcześniej, a kapitalizm się zmienił. Luksemburg pisze książkę przepowiadającą upadek imperializmu, w przededniu wojny, w której zginą miliony.

Dalej

Wideo

R jak Rosa: Odcinek 3 – Porządek panuje w Berlinie

R jak Rosa: Odcinek 3

Najpierw Rosja, potem Niemcy. Uwolniona z więziennej celi w momencie upadku niemieckiego imperium, Róża pędzi do Berlina, by założyć partię komunistyczną. Wśród masowych protestów i tworzenia rad robotniczych i żołnierskich, jest rozdarta między potrzebą zdecydowanego zerwania ze starym porządkiem a lękiem przed konsekwencjami.

Dalej