Ta strona wymaga nowoczesnej przeglądarki.

Pisma

W ciągu 25 lat – więcej czasu od swoich przeciwników bowiem nie otrzymała – Róża Luksemburg napisała setki artykułów i broszur, a także kilka książek. Przedstawiamy tutaj skromny wybór jej pism, który będzie uzupełniany na bieżąco.

Pisma

Czego chce Związek Spartakusa?

Dziewiątego listopada robotnicy i żołnierze obalili niemiecki stary reżim. Pruska mania wymachiwania szabelką i panowania nad światem wykrwawiła się na śmierć na polach bitew Francji. Banda zbrodniarzy, która roznieciła pożar światowy i wciągnęła Niemcy w morze krwi, skończyła na powrozie.

Dalej

Pisma

Palące zagadnienia, Róża Luksemburg

Wojna i Pokój Rewolucja rosyjska była pierwszym dobitnym przejawem proletariackiej polityki klasowej od czasu bankructwa międzynarodowego socjalizmu, które nastąpiło z wybuchem wojny światowej, a tym samym pierwszym o epokowym znaczeniu atakiem w walce o pokój. Zaraz też następnego dnia po zwycięstwie nad starym reżimem rozpoczęła się akcja proletariatu rosyjskiego przeciw wojnie. Celem jej było przede…

Dalej

Pisma

Posybilizm i oportunizm, Róża Luksemburg

Jak wiadomo, z okazji zjazdu partyjnego towarzysz Heine napisał broszurę pt. „Wybierać czy nie wybierać?”, w której wypowiada się za udziałem w wyborach do Landtagu pruskiego. Do napisania tych kilku uwag skłania nas jednak nie główny temat tej broszurki, lecz dwa wyrazy, których tow. Heine użył w swoim wywodzie, a na które, ze względu na…

Dalej

Pisma

Strajk masowy, partia i związki zawodowe, Róża Luksemburg

Część I Prawie wszystkie dotychczasowe publikacje i wypowiedzi międzynarodowego socjalizmu w sprawie strajku masowego datują się z okresu przed rewolucją rosyjską – pierwszym na największą skalę przeprowadzonym historycznym eksperymentem z tym środkiem walki. Tym się też tłumaczy, że przeważnie są one przestarzałe. Jeśli chodzi o wyrażone w nich poglądy, to są one zasadniczo identyczne ze…

Dalej